αρχή επικοινωνία σύνδεσμοι Greek English


sailling

Όροι σύμβασης ελλιμενισμού σκαφών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΤΑΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 31/12/2020

ΑΙΤΗΣΗ-ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10274/23.12.2014 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ κατ’ εκτέλεση της με αριθμό 440/24.06.2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ.

 Τιμοκατάλογοι

συντεταγμένες εισόδου : Ανατολικά: 23º 42' 03''
Βόρεια: 37º 54' 68''

Πολιτική Απορρήτου